Công Ty TNHH
Thương Mại & Dịch Vụ Ngô Gia

Đối tác đáng tin cậy của bạn

Sản Phẩm

Image

Tiêu Trắng

- Double Washed 630 G/L
 
Image

Tiêu Đen

- FAQ 500 G/L, 550 G/L
- Machine Clean 500 G/L, 550 G/L, 570 G/L
Chúng tôi biết

Những gì khách hàng cần.

Dịch Vụ

Các dịch vụ kèm theo hợp đồng giao dịch :
Xử Lý và Làm Sạch - Bao Bì và Đóng Gói - Xuất Khẩu

Image

Xử Lý và Làm Sạch

Image

Bao Bì và Đóng Gói

Image

Xuất Khẩu